http://lod.geodan.nl/vocab/bag#AdresseerbaarObject
Class AdresseerbaarObject


rdf:type
rdfs:Class
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:comment
Een ruimtelijk object dat een adres heeft. Een adresseerbaar object heeft 1 hoofdadres, en 0 of meer nevenadressen. Een nevenadres kan worden toegekend indien een verblijfsobject meerdere toegangen heeft aan verschillende straten.
A spatial object that can be identified by an address.
rdfs:label
adresseerbaar object
addressable object
rdfs:seealso
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/brk/id/concept/Adresseerbaarobject
rdfs:subClassOf
http://purl.org/dc/terms/Location
http://www.opengis.net/ont/geosparql#SpatialObject
rdfs:Resource
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.