http://lod.geodan.nl/vocab/bag#Standplaats
Class Standplaats


rdf:type
rdfs:Class
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:comment
Een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
An officially assigned site for the placement of a construction without a direct and permanent connection with the earth.
rdfs:label
standplaats
static caravan site
rdfs:seealso
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Standplaats
rdfs:subClassOf
http://purl.org/dc/terms/Location
AdresseerbaarObject
skos:narrower
Standplaatsmutatie
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.