Class Hierarchy

 AdresseerbaarObject
     Ligplaats
     Standplaats
     Verblijfsobject
 Mutatie
     Adresseerbaarobjectmutatie
         Ligplaatsmutatie
         Standplaatsmutatie
         Verblijfsobjectmutatie
     Nummeraanduidingmutatie
     Openbareruimtemutatie
     Pandmutatie
     Woonplaatsmutatie
 Nummeraanduiding
 OpenbareRuimte
 Pand
 Woonplaats