RDF Properties

actief
begindatum
bouwjaar
correctie
documentdatum
documentnummer
einddatum
gebruiksdoel
geometrie
hoofdadres
huisletter
huisnummer
huisnummertoevoeging
identificatie
inOnderzoek
lastKnown
nevenadres
nummeraanduiding
nummeraanduidingstatus
officieel
openbareRuimte
openbareruimtenaam
openbareruimtestatus
openbareruimtetype
oppervlakte
pand
pandstatus
plaatsstatus
postcode
verblijfsobjectstatus
verkorteNaam
woonplaats
woonplaatsnaam
woonplaatsstatus