Summary

 Class AdresseerbaarObject
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: geosparql:SpatialObject
        subClassOf: rdfs:Resource
 Class Adresseerbaarobjectmutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Mutatie
 Class Ligplaats
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: AdresseerbaarObject
 Class Ligplaatsmutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Adresseerbaarobjectmutatie
 Class Mutatie
        subClassOf: rdfs:Resource
 Class Nummeraanduiding
        subClassOf: locn:Address
        subClassOf: rdfs:Resource
 Class Nummeraanduidingmutatie
        subClassOf: locn:Address
        subClassOf: Mutatie
 Class OpenbareRuimte
        subClassOf: geosparql:SpatialObject
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: rdfs:Resource
 Class Openbareruimtemutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Mutatie
 Class Pand
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: rdfs:Resource
 Class Pandmutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Mutatie
 Class Standplaats
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: AdresseerbaarObject
 Class Standplaatsmutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Adresseerbaarobjectmutatie
 Class Verblijfsobject
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: AdresseerbaarObject
 Class Verblijfsobjectmutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Adresseerbaarobjectmutatie
 Class Woonplaats
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: geosparql:SpatialObject
        subClassOf: rdfs:Resource
 Class Woonplaatsmutatie
        subClassOf: dcterms:Location
        subClassOf: Mutatie
 Property actief
        domain: Mutatie
        range: xsd:boolean
 Property begindatum
        domain: Mutatie
        range: xsd:dateTime
 Property bouwjaar
        domain: Pandmutatie
        range: xsd:gYear
 Property correctie
        domain: Mutatie
        range: xsd:integer
 Property documentdatum
        domain: Mutatie
        range: xsd:date
 Property documentnummer
        domain: Mutatie
        range: xsd:string
 Property einddatum
        domain: Mutatie
        range: xsd:dateTime
 Property gebruiksdoel
        domain: Verblijfsobjectmutatie
        range: {"winkelfunctie" , "celfunctie" , "kantoorfunctie" , "industriefunctie" , "logiesfunctie" , "sportfunctie" , "gezondheidszorgfunctie" , "bijeenkomstfunctie" , "onderwijsfunctie" , "woonfunctie" , "overige gebruiksfunctie"}
 Property geometrie
        subPropertyOf: locn:geometry
        domain: Woonplaatsmutatie or Pandmutatie or Verblijfsobjectmutatie or Ligplaatsmuatie or Standplaatsmutatie
        range: geosparql:wktLiteral
 Property hoofdadres
        domain: Adresseerbaarobjectmutatie
        range: Nummeraanduiding
 Property huisletter
        subPropertyOf: locn:locatorDesignator
        domain: Nummeraanduidingmutatie
        range: xsd:string
 Property huisnummer
        subPropertyOf: locn:locatorDesignator
        domain: Nummeraanduidingmutatie
        range: xsd:integer
 Property huisnummertoevoeging
        subPropertyOf: locn:locatorDesignator
        domain: Nummeraanduidingmutatie
        range: xsd:string
 Property identificatie
        domain: OpenbareRuimte
        domain: Pand
        domain: Woonplaats
        domain: Adresseerbaarobject
        domain: Nummeraanduiding
        range: xsd:integer
 Property inOnderzoek
        domain: Mutatie
        range: xsd:boolean
 Property lastKnown
        domain: Mutatie
        range: xsd:boolean
 Property nevenadres
        domain: Adresseerbaarobjectmutatie
        range: Nummeraanduiding
 Property nummeraanduiding
        domain: Nummeraanduidingmutatie
        range: Nummeraanduiding
 Property nummeraanduidingstatus
        domain: Nummeraanduidingmutatie
        range: {"Naamgeving ingetrokken" , "Naamgeving uitgegeven"}
 Property officieel
        domain: Mutatie
        range: xsd:boolean
 Property openbareRuimte
        domain: Openbareruimtemutatie or Nummeraanduidingmutatie
        range: OpenbareRuimte
 Property openbareruimtenaam
        subPropertyOf: locn:thoroughfare
        subPropertyOf: locn:geographicName
        domain: Openbareruimtemutatie
        range: xsd:string
 Property openbareruimtestatus
        domain: Openbareruimtemutatie
        range: {"Naamgeving ingetrokken" , "Naamgeving uitgegeven"}
 Property openbareruimtetype
        domain: Openbareruimtemutatie
        range: {"Terrein" , "Landschappelijk gebied" , "Water" , "Weg" , "Kunstwerk" , "Administratief gebied" , "Spoorbaan"}
 Property oppervlakte
        domain: Verblijfsobjectmutatie
        range: xsd:integer
 Property pand
        domain: Verblijfsobjectmutatie or Pandmutatie
        range: Pand
 Property pandstatus
        domain: Pandmutatie
        range: {"Pand in gebruik (niet ingemeten)" , "Niet gerealiseerd pand" , "Pand in gebruik" , "Bouwvergunning verleend" , "Bouw gestart" , "Pand gesloopt" , "Sloopvergunning verleend" , "Pand buiten gebruik"}
 Property plaatsstatus
        domain: Ligplaatsmutatie or Standplaatsmutatie
        range: {"Plaats ingetrokken" , "Plaats aangewezen"}
 Property postcode
        subPropertyOf: locn:postCode
        domain: Nummeraanduidingmutatie
        range: xsd:string
 Property verblijfsobjectstatus
        domain: Verblijfsobjectmutatie
        range: {"Verblijfsobject buiten gebruik" , "Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)" , "Niet gerealiseerd verblijfsobject" , "Verblijfsobject ingetrokken" , "Verblijfsobject gevormd" , "Verblijfsobject in gebruik"}
 Property verkorteNaam
        subPropertyOf: locn:geographicName
        domain: Openbareruimtemutatie
        range: xsd:string
 Property woonplaats
        domain: Woonplaatsmutatie or Openbareruimtemutatie
        range: Woonplaats
 Property woonplaatsnaam
        subPropertyOf: locn:geographicName
        subPropertyOf: locn:postName
        domain: Woonplaatsmutatie
 Property woonplaatsstatus
        domain: Woonplaatsmutatie
        range: {"Woonplaats ingetrokken" , "Woonplaats aangewezen"}

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.